Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lee Style Internal Martial Arts en de ingeschreven persoon betreffende het sporten bij Lee Style Internal Martial Arts.

1. Abonnement:
Wanneer je lid wordt van Lee Style Internal Martial Arts is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan maandelijks voor het einde van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand. Zonder tijdige opzegging, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een maand. Je bent dan verplicht het abonnementsgeld te betalen, ook wanneer je niet deelneemt aan de lessen.
Opzeggen van het abonnement kan via e-mail, en je krijgt daar dan een bevestiging van per e-mail.

2. Betaling:
Betaling gaat maandelijks aan het begin van de maand via een betaalverzoek (“tikkie”). De betalingstermijn is 14 dagen.
Deelname aan de lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

3. Restitutie:
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld. Tenzij het abonnement door overmacht (bv. ziekte, blessure) beëindigd moet worden, of de lessen stoppen, dan kan hier in overleg een uitzondering op gemaakt worden.

4. Vakantie:
Vakanties en vrije dagen zijn verwerkt in het abonnement. Er zijn geen Kids lessen in de schoolvakanties, lesperiode/abonnement voor deze lessen loopt van september tm juni.

5. Hygiëne:
Tijdens de trainingen dien je correcte sportkleding, en geen sieraden te dragen. Persoonlijke hygiëne is belangrijk.

6. Veiligheid en aansprakelijkheid:
Deelname aan de lessen van Lee Style Internal Martial Arts is geheel op eigen risico. Lee Style Internal Martial Arts wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan opzet of grove schuld te wijten is.

7. Wangedrag:
Bij wangedrag wordt het lidmaatschap bij de Lee Style Internal Martial Arts beëindigd. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die tegen het fatsoen, normen & waarden ingaan. De huisregels moeten worden nageleefd.

8. Privacy:
De persoonlijke gegevens die door Lee Style Internal Martial Arts verzameld worden, worden veilig bewaard. Ze worden uitsluitend gebruikt voor administratie en communicatie, en zullen nooit ongevraagd aan derden verstrekt worden. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Er worden regelmatig foto’s/filmpjes gemaakt tijdens de trainingen, die op de website of social media kanalen geplaatst worden. Graag vooraf aangeven indien daar bezwaar tegen is.

9. Overige bepalingen:
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Lee Style Internal Martial Arts beoordeeld en beslist.

 

Chat openen
Hallo,
Waar kunnen we je mee helpen?